Bakgrunn

Nittedal eiendom KF utlyste våren 2017 en konkurranse for å finne samspillentreprenør med forslag til nye Nittedal ungdomsskole. Det har vært avholdt et åpent informasjonsmøte der de fire forslagene som kom inn ble presentert. Innbyggerne fikk anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. Disse ble tatt med i evalueringen. En evalueringsgruppe og bedømmelseskomitè har gått nøye gjennom alle tilbudene og pekt ut en vinner av konkurransen.

Etter en helhetlig vurdering sier bedømmelseskomiteen at vinneren var det klart beste forslaget til ny ungdomsskole. Bedømmelseskomiteen var enstemmig i sin konklusjon.

Evalueringsgruppen har vurdert tilbudene på bakgrunn av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget, pris, kvalitet og kompetanse og oppdragsforståelse. Det ble inngått kontrakt om prosjektering og bygging med Backe Stor-Oslo AS/Backe Romerike AS og Arkitektgruppen Lille Frøen AS som står bak forslaget som vant. 

 

Nye ungdomsskolen

Den nye ungdomsskolen skal bygges på samme tomt, og dagens skole/barnehage fra 1960 skal rives. Mer info om den nye skolen vil komme på disse sidene.

Nøkkeltall

Nøkkeltall Enhet Enhet
Brutto gulvareal 7518 m2
Tomtestørrelse x m2
Område for lagring x m2
Areal allment tilgjengelig x m2
Areal bygd for offentlig bruk x m2
Beregnet strømforbruk 65 kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi 0 kWh/m2
Beregnet produsjon av fornybar energi 22 kWh/m2
Beregnet vannforbruk 30 m3/person/år
BREEAM-NOR klasse Excellent  
BREEAM-NOR score 96  

Aktører